1.       מערך ניטור אוויר של מועצת נאות חובב פועל תחת ההסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ומהווה חלק ממערך הניטור הארצי של מדינת ישראל.

2.       בבעלות מועצת נאות חובב 10 תחנות ניטור אוויר. כל מכשירי הניטור והמכשור המטאורולוגי בכל תחנות ניטור אוויר הינו אחיד.

 

   להלן רשימת מכשירי הניטור המותקנים בתחנות ניטור האוויר:

מכשיר

יצרן / ספק

תרכובות חנקן        ( NO2, NO, NOx, NH3)

ecotech

תרכובות גופרית          (2H2S+ SO)

ecotech

BTEX

Chromatotec

מכייל ( Calibrator)

ecotech

תורן מטאורולוגי

hilomast

WS/WD

Thies clima

 

בנוסף, בכל תחנת ניטור אוויר מתבצע דיגום אוויר למיכל דיגום ייעודי העובר למעבדת GCMSלאנליזה לאיתור חומרים אורגנים נדיפים נוספים.

את כל נתוני הניטור ניתן לראות 24/7 באופן שוטף באתר המועצה http://www.neot-hovav.online/

3.      המועצה מממנת 4 סקרים סביבתיים כל שנה. בסקרים אלו המועצה נותנת מענה משלים ומנטרת חומרים נוספים שלא ניתן למדוד את ריכוזם באופן רציף בתחנות ניטור האוויר. ממצאי הסקרים ניתנים לצפייה באתר המועצה, לצפייה לחץ כאן .

מידע נוסף הנוגע לאיכות אוויר במועצה כולל תוצאות בדיקות פתע בארובות המפעלים מרוכזים בדוח איכות אוויר רבעוני ומופיעים באתר המועצה, לצפיה לחץ כאן .